Операционни системи 2014/2015

Лекции

 • Указатели и динамична памет (osc)
 • История на компютърните системи (os01)
 • Структура на компютърните системи (os02)
 • Структура на операционните системи (os03)
 • Процеси (os04)
 • Нишки (os05)
 • Синхронизация между процеси (os06-new)
 • Управление на паметта (os07)
 • Файлови системи (os08) и (helpers)

Упражнения

Домашни

 • Реализация на wc – HW01-wc. Краен срок: 19.12.2014 г. 07:55. Домашното се предава в moodle.
 • Реализация на прост shell – HW02-shell. Краен срок: 7.01.2015 г., 23:55 ч. Домашното се предава в moodle.
 • Реализация на прототип на StarCraft3 – HW03-threads. Условието е обновено последно на 13.04.2015. Краен срок: 19.04.2015 г.. 08:00 ч. Домашното се предава в moodle.
 • Реализация на ls – (HW04-ls). Краен срок: 14.06.2015г., 08:00 ч. Домашното се предава в moodle. Важно: moodle е преместен на http://moodle.elsys-bg.org/

Оценки

 • Публикувани са в moodle.

Литература

 • Книги
  • Linux System Programming: Talking Directly to the Kernel and C Library – Robert M. Love
  • Modern Operating Systems – Andrew S Tanenbaum