Операционни системи 2014/2015

Лекции

  • Указатели и динамична памет (osc)
  • История на компютърните системи (os01)
  • Структура на компютърните системи (os02)
  • Структура на операционните системи (os03)
  • Процеси (os04)
  • Нишки (os05)
  • Синхронизация между процеси (os06-new)
  • Управление на паметта (os07)
  • Файлови системи (os08) и (helpers)

Упражнения

Домашни

  • Реализация на wc – HW01-wc. Краен срок: 19.12.2014 г. 07:55. Домашното се предава в moodle.
  • Реализация на прост shell – HW02-shell. Краен срок: 7.01.2015 г., 23:55 ч. Домашното се предава в moodle.
  • Реализация на прототип на StarCraft3 – HW03-threads. Условието е обновено последно на 13.04.2015. Краен срок: 19.04.2015 г.. 08:00 ч. Домашното се предава в moodle.
  • Реализация на ls – (HW04-ls). Краен срок: 14.06.2015г., 08:00 ч. Домашното се предава в moodle. Важно: moodle е преместен на http://moodle.elsys-bg.org/

Оценки

  • Публикувани са в moodle.

Литература

  • Книги
    • Linux System Programming: Talking Directly to the Kernel and C Library – Robert M. Love
    • Modern Operating Systems – Andrew S Tanenbaum