Операционни системи 2015/2016

Лекции

 • Указатели и динамична памет (osc)
 • История на компютърните системи (os01)
 • Структура на компютърните системи (os02)
 • Структура на операционните системи (os03)
 • Процеси (os04)
 • Нишки (os05)
 • Синхронизация между процеси (os06-new)
 • Управление на паметта (os07)
 • Файлови системи (os08) и (helpers)

Домашни

 • Реализация на tail (HW01-tail)
 • Реализация на прост shell (HW02-shell)
 • Реализация на прототип на StarCraft3 (HW03-threads)
 • Реализация на ls (HW04-ls)

Упражнения

Литература

 • Книги
  • Linux System Programming: Talking Directly to the Kernel and C Library – Robert M. Love
  • Modern Operating Systems – Andrew S Tanenbaum