Софтуерно обучение в ТУЕС – презентация на ТУЕС Фест 2018

Публикувано в Разни | Коментарите са изключени за Софтуерно обучение в ТУЕС – презентация на ТУЕС Фест 2018

Първо домашно Разработка на игри в партньорство с Ubisoft

Домашна работа лекция 1

Добавете няколко астероида към сцената (asset-те са включени в предоставения пакет)
Астероидите трябва да се движат в произволно избрана посока в права линия.
Когато излязат извън игралното полето трябва да се телепортират в произволна точка.

N.B.
Не се притеснявайте за колизиите на различните обекти, това ще го покрием в следващия час.

Пакетът е https://drive.google.com/file/d/1h1CAvqk7P0vCF1cNZbFcjLmafUMRGJl-/view?usp=sharing

Публикувано в Разни, Технология на програмирането | Коментарите са изключени за Първо домашно Разработка на игри в партньорство с Ubisoft

Резултати от задачите за подготовка за Hack TUES

Създадени са 57 форка на оригиналното репо показани по-долу

Хората които са се справили

9a_02_Alex_Stefanov, 1
9_1_Alex_Uzunov,1
9v_3_Angel_Penchev, 1
8b_2_Angel_Stoyanov,1
9v_7_Boqn_Ivanov,1
9.v_N5_Bogdan_Mironov,1
8A_19_Kristiyan_Stoimenov,1
10a_26_Chudomir_Chenkov,1
9G_12_Daniel_Dimitrov,1
10_Gabriela_Yontcheva-,1
10a_6_Georgi_Demirev,1
9v_10_Georgi_Popov,1
10V_13_George_Stefanov,1
8b_8_Gergana_Roeva,1
10a_13_Ilia_Parvanov,1
10v_19_Iliyan_Antov,1
9b_15_ivan_dimitrov,1
8g_8_Jasmina_Ivanova,1
9v_15_Jordan_Zlatanov,1
9b_17_Kaloyan_Angelov,1
8g_14_Kaloyan_Pashov,1
10V_5_Antoan_Yanev,1
9b_20_Kristyan_Yochev,1
10a_23_Stefan_Galabov,1
9a_19_martin_simov,1
9v_19_Metodi_Pandurov,1
9a_17_Mariq-Yoanna_Aleksandrova,1
11A_19_Momchil_Todorov,1
10B_23_Petar_Nikolov,1
9a_22_Petar-Gabriel_Matev,1
9A_23_Samuil_Georgiev,1
10V_26_Samuil_Ivanov,1
9b_2_Alexander_Stoichkov,1
10a_22_Simeon_Georgiev,1
9a_26_Simeon_Tsekov,1
9V_23_Simeon_Georgiev,1
8g_24_Slavqnka_Yovcheva,1
11a_24_Stefan_Angelov,1
9g_25_Stefan_Antonov,1
8a_24_Stella_Kasabova,1
10b_26_Teodora_Yovcheva,1
8g_28_Teodora_Stoitchkova,1
IX-G_10_Vilian_Sivov,1
8b_22_martin_vayer,1
9g_8_Venelin_Atanasov,1
8a_8_violeta_kabadzhova,1
10V_11_Vladislav_Milenkov,1
9v_25_Yana_Doncheva,1
9v_25_Yana_Doncheva,1
10V_14_Georgi_Tsvetanov,1
8g_9_Zahary_Momchilov-,1

Хората, които не са се справили

Mihail Gerginov
Tsvetelina10
Boyko03,0
kirilig09, 0
StefanAutardiq,0

Хората, които животът изглежда е форма на наказание

testTestov98/HackTUES_class_number_firstname_lastname – -1

Разклонения

Публикувано в Разни | Коментарите са изключени за Резултати от задачите за подготовка за Hack TUES

Задачи за подготовка за участие в Hack TUES 30

С цел по-ползотворна работа по време на хакатона, всички участници трябва да са
запознати с това, как се работи с хранилище за управление на код. Хранилището, което ще използваме за запознаване и което ще се ползва официално по време на хакатона е github.com.

Запознаването се състои от кратка теория и няколко задачи, които трябва да се реализират от всички самостоятелно, вкъщи. Задачите ще бъдат проверени и резултатът от проверката ще бъде обявен публично. След решението на задачите ще се прецени дали да се направи среща с участниците и кратка лекция с цел отговор на въпроси ако такива съществуват.

Теория

Git е наименование на софтуер за хранилище за управление на код. Github е WEB услага, която предоставя Git хранилища и още много други неща.

Запознайте се със следните материали – отнема около час два.

https://guides.github.com/activities/hello-world/

https://product.hubspot.com/blog/git-and-github-tutorial-for-beginners

https://try.github.io/levels/1/challenges/1

https://codeburst.io/git-good-part-a-e0d826286a2a

Задачи

Ако си нямате и представа за какво става въпрос в задачатие и какво трябва да направите, върнете се и четете още от теорията.

Чуждиците се използват нарочно. Такъв е жаргонът.

 1. Създайте ново хранилище в github с име HackTUES_class_number_firstname_lastname  където class е  класът в който сте. number е номерът в клас. firstname е първото ви име. lastname е фамилията ви
 2. В това хранилище направете файл README.md
 3. Във файла README.md напишете лириката на любима песен, смисъла на живота, или просто затоверете очи и посвирете симвония от Бетовен върху клавиатурата.
 4. Къмитнете промяната.
 5. Разархивирайте ето този файл – RESTful-API-RSA-Cryptosystem Къмитнете в един къмит цялото съдържание на този файл. Не качвайте файла като zip. Трябва да го разархивирате и да качите всичките директории и файлове в него с един къмит – подсказка, не го правете през Upload бутона на сайта. Той е за леймъри. Ще ви направи 100 къмите и ще трябва да направите 100-200 цъквания.
 6. Към README.md файла като следващ къмит трябва да имате текста DONE най- отгове на файла, самостоятелно като ред. Тази точка и точка 3 трябва да са в отделни къмити.
 7. Форкнете репозиторито https://github.com/thebravoman/hacktues_preparation във вашия потребител.
 8. Във файла repos.txt на вашето хранилище, това което сте форкнали преди малко, в неговия файл repos.txt напишете линка към хранилището създадено в стъпка 1.
 9. Чакайте писмото си от Hogwarts. Принципно пращам по един бухъл, но може да получите и мейл, или пък резултатите да са публични тук.
 10. Има краен срок. 5-ти март. Което означава, че аз ще ги гледам веднъж и ще проверявам само веднъж, което ще се случи на 6-ти или 7-ми март. След това няма да проверявам.
Публикувано в Разни | Коментарите са изключени за Задачи за подготовка за участие в Hack TUES 30

Курс „Въведение в скриптовите езици за програмиране“ за 8 и 9 клас

Заявлението за записване в свободно избираемият предмет „Въведение в скриптовите езици за програмиране“ е тук

Заявленията се събират от отговорниците на класовете и трябва да бъдат предадени в каб. 24 до 4.10.2017 (сряда).

Учебните занятия започват в седмицата от 9.10.2017 съгласно учебната програма.

Публикувано в Разни | Коментарите са изключени за Курс „Въведение в скриптовите езици за програмиране“ за 8 и 9 клас

Задачи поправителна сесия Септември 2017 при Кирил Митов

Задачите са следните и трябва да се решат всичките:

Да се създаде ново хранилище за поправката в гитхъб, носещо името на ученика, класа, номера в клас

Всички задачи да се качът в хранилището.

Проектна задача

 1. Да се реализира проект с технология по избор, който да позволява следните функционалност.
 2. Да се качи на heroku. Приложението е разделено на три етапа на разработка. Да може да отговаря на следните заявки:
 3. Could create articles with post and get the article with getVideosPOST /videos

  Request Body:

  {

  name: „title“

  }
  Response:

  {

  name: „the name of the video“,

  id: „the id of the video“,

  created_at: „time it is created“,

  update_at: „last time it was changed“

  }
  GET /videos/:id

  response:

  {

  name: „the name of the video“

  id: „the id of the article“,

  created_at: „time it is created“,

  update_at: „last time it was changed“

  }
  GET /videos

  Reponse:

  {

  # array of all the videos sorted by „title“

  }

  Level 2

  Can create comments for these videos
  Comments
  POST /comments

  Request Body:

  {

  video_id: „the id of the video for which this comment is“,

  content: „the content of the comment“

  }
  Response

  {

  id: „comment id“,

  video_id: „identifier“,

  content: „content“

  }
  GET /comments/:id

  Response:

  {

  id: „comment id“

  video_id: „identifier“,

  content: „content“

  }
  GET /comments

  response:

  {

  [comments,] # array of all the comments sorted by content

  }
  GET /videos/:id/comments

  response:

  {

  [comments,] # array of all the comments for this videos sorted by content

  }

  Level 3

  Can vote for videos
  POST /votes

  Request Body:

  {

  article_id: „identifier“,

  value: „vote_value“

  }
  Response:

  {

  video_id: „identifier“,

  value: „vote_value“

  id: „the id of the vote“

  }
  GET /votes

  {

  [votes,] # array of all the votes sorted by created_at

  }
  GET /videos/:id?order=normdist

  Reponse:

  {

  id: „id“,

  name: „name“

  comments_score: „the score for comments“

  votes_score: „the score for votes“

  }
  GET /videos?order=normdist

  Response:

  {

  # videos sorted in normal distribution based on number of comments and vote scoring. Norm dist score of comments plus normdist of score

  }

 4. Да се направи описание на проекта в Markdown формат във файла plan.md
 5. Да се направи wiki страничка, публично достъпна. Да се направи описание от по 1000 символа на проекта.

Задача 1

Дадено е CSV от вида:

 

Потребител Номер, Видео Номер, Процент гледане

1,2,0.8

2,3,0.4

Да се открие кое видео процентно е гледано най-много.

 

Задача 2

Да се напише програма, която сравнява дали два JSON  файла са схематично и стойностно еднакви. Файловете са еднакви ако имат еднакви ключове и еднакви стойности за тези ключове.

Програмата трябва да се изпълнява като

ruby my_program.rb file1.json file2.json

Файловете, които се сравняват се подават от командния ред.

Като резултат на командния ред се изписва

0 – двата файла са различни

1 – двата файла са схемантично и по стойности еднакви

Пример за еднакви файла

{

F: “aa”,

L: “bb”

}

e еднакъв с:

{

L: “bb”,

F: “aa”

}

Задача 3

Да се напише програма, която решава квадратно уравнение, чийто аргументи, a, b, c, са записани във файл с име input.json. Примерно съдъражени на такъв файл е:

{

„a“:10,

„b“:-3,

„c“:4

}

Решението да се изведе на console-ата, отново в json format във вида:

 

{

„x1“:10,

„x2“:-3,

„D“:4

}

Като ключовете: x1 и x2 са реалните корени пресметнати от програмата ви, а D е дискриминантата.

Задача 4

Да се реализира приложение на Node.js. Приложението да се качи на heroku. Да може да приема post заявка за адрес /sum с параметри a и b и да връща резултатът от тази сумата на тези две числа

Задача 5

Да се реализира приложение на Node.js. Приложението да се качи на heroku. Да може да приема post заявка за адрес /count с параметър CSV файл и да дава резултат броя на редовете в този CSV файл.

Публикувано в Разни | Коментарите са изключени за Задачи поправителна сесия Септември 2017 при Кирил Митов

Поправителна сесия при Кирил Митов за септември 2017

Поправителната сесиия ще е върху служебно зададени проекти.

През годината и в юлската сесия имахте възможност да изберете проекти и стигнахме дотук да има 8 човека с незавършение. За септември, проектите са служебни и ще са зададени от мен. Ще ги публикувам в следващите дни. Следете редовно тази страница.

Публикувано в Разни, Технология на програмирането | Коментарите са изключени за Поправителна сесия при Кирил Митов за септември 2017

Резултати по ОС, юлска сесия

Резултатите от поправителния изпит по ОС можете да намерите тук:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SX6_0zNfmzhF85IzcdSt28YFUCoV26v5O50BiawlcOM/edit?usp=sharing

Публикувано в Разни | Коментарите са изключени за Резултати по ОС, юлска сесия

Консултация за поправителен изпит по ООП, юлска сесия, 2017

Консултацията за поправителният изпит по ООП ще се проведе в понеделник, 10.07.2017, от 18:30 часа в 31 кабинет.

Публикувано в Разни | Коментарите са изключени за Консултация за поправителен изпит по ООП, юлска сесия, 2017

Поправки по Технология на Програмирането при Кирил Митов за 2017 година

Поправката ще се състои за момента на 20 юли, чевтъртък от 08:00 в ТУЕС.

За успешна поправка изискванията са следните:

 1. Проект – да се подготви и определин в срок до 06 юли заедно с Кирил Митов, чрез изпращане на писма, какъв ще бъде проектът, който ще бъде защитен на 20 юли. Проектът трябва да се направи самостоятелно. Да е различен от досега разработваните (изключения се приемат рядко). Да е качен още от 06 юли в репозитори и да се работи всеки ден по него и това да става ясно от историята на проекта и редовни къмити, смислени съобщения към тези къмити. В началото трябва да се представи план на реализацията на проекта, заедно с разделение по характеристики. Всичко това трябва да бъде къмитнато във файл plan.md в репозиторите и да следва Markdown формат за оформление. Всеки проект трябва да има wiki страничка, публично достъпна. Всеки проект трябва да има поне 5000 символа описано ръководства за потребителя на английски език. Всеки проект трябва да има направено видео от минимъм 90 секунди, което да представи проекта. Всяко видео трябва да е публично достъпно и именовано подходящо за да се различи проектът и ученикът в него и че е направено като част от поправка.
 2. Решение на задачи чрез езикът Руби – ученикът трябва да може да реши всички задачи от Първия Срок и Втори Срок поставяни като домашни. Задачите ще бъдат близки и сходни до поставяните като домашни
 3. Решение на задачи чрез Node.js и React – ученикът трябва да може да реализира задача чрез технологиите Node.js и React – правилното важи само за Клас А, които са изучавали тези технологии.
 4. Отговор на тестови въпроси – ученикът може да получи тест върху теорията на процеси за разработка на софтуер – Гъвкави, Scrum, Kanban, както и върху разделение на код линии, средства за билдване на проекти, разработка да документация

Изпитът е индивидуален. Задачите, техния вид и брой се получават индивидуално и един ученик може да се наложи да реши повече и различни по вид задачи от друг.  Проектите са индивидуални и се разработват самостоятелно. На 20-ти само се защитават.

 

Публикувано в Технология на програмирането | Коментарите са изключени за Поправки по Технология на Програмирането при Кирил Митов за 2017 година