Операционни системи

Лекции

 • Указатели и динамична памет (osc)
 • История на компютърните системи (os01)
 • Структура на компютърните системи (os02)
 • Структура на операционните системи (os03)
 • Процеси (os04)
 • Нишки (os05)
 • Синхронизация между процеси (os06-new)
 • Управление на паметта (os07)
 • Файлови системи (os08) и (helpers)

Ресурси

Оценяване

 • Две годишни оценки – по теория и по практика. Няма срочни оценки.
 • Теория – Тестове след всяка лекция, както и два големи теста в края на всеки срок
  • Крайната оценка е средно аритметично (сметнато в проценти) от 3 компонента – всеки от големите тестове и една средна оценка от 5-те най-добри оценки на малките тестове
 • Практика – Изпитване в час и домашни
  • Крайната оценка е средно аритметично от всички изпитвания и големи домашни, както и една средна оценка от малки домашни

Обновени лекции по ОС 2020/2021

 • Структура на компютърните системи (os02)
 • Запознаване с Unix; Файлови операции(unix_fs)
 • Системни извиквания за процеси(process_syscalls)
 • Програмни канали – pipes и FIFO-файлове (pipes_fifo)
 • Нишки и синхронизация (pthreads)