Операционни системи 2011/2012

Лекции

 • Организация на курса „Операционни системи“ (os00)
 • История на компютърните системи (os01)
 • Структура на компютърните системи (os02)
 • Структура на операционните системи (os03)
 • Процеси (os04)
 • Нишки (os05)
 • Синхронизация между процеси (os06)
 • Планиране на процеси (os06-continue)
 • Управление на паметта (os07)
 • Файлови системи(helpers)

Литература:

 • Книги
  • Linux System Programming: Talking Directly to the Kernel and C Library – Robert M. Love
  • Modern Operating Systems – Andrew S Tanenbaum
 • Друга литература
  • Забележка: Препоръчвам да използвате  The GNU C Library Manual в PDF формат (или който друг ви харесва), поради причините изброени по-горе. Информацията в тези два PDF-а е актуална за целите на курса и също може да се използва.

Домашни

 • Реализация на cat (hw01-cat).
 • Реализация на wc (hw02-wc).
 • Реализация на ls (hw03-ls).
 • Реализация на прост shell (hw04-shell).
 • Реализация на advanced shell (hw05-shell).