CPP-101: Кратък обзор на езика за програмиране C++

CPP-101: Промеливи и аритметика

 1. Вградени типове данни
 2. Променливи
 3. Константи
 4. Указатели
 5. Препратки (references)

CPP-101: Указатели и масиви

 1. Дефиниране на масиви
 2. Указатели и масиви
 3. Аритметика с указатели

CPP-101: Функции

 1. Деклариране на функция
 2. Дефиниране на функции
 3. Предаване на аргументи
 4. Предефиниране на функции
 5. Аргументи по подразбиране

CPP-101: Структури

 1. Дефиниране на структури
 2. Примери:Точка в равнината
 3. Примери: Правоъгълник в равнината

CPP-101: Класове и обекти

 1. Дефиниция на клас
 2. Член-променливи
 3. Член-функции
 4. Модификатори за достъп до членовете на класа
 5. Обекти
 6. Структури и класове
 7. Конструктори
 8. Пример: Точка от равнината

CPP-101: Пространство от имена (namespace)

 1. Дефиниране на пространство от имена
 2. Използване на пространства от имена
 3. Пространство от имена std

CPP-101: Входно изходни операции

 1. Съвместимост с входно/изходните операции на C
 2. Стандартни потоци за вход и изход

CPP-101: Обработка на изключения

 1. Обработка на грешки
 2. Генериране и обработка на изключения
 3. Пример за използване на изключения
Публикувано в CPP-101, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.