Операционни системи 2009/2010

Ангел Чолчев

 • Организация на курса „Операционни системи“ (os00)
 • История на компютърните системи (os01)
 • Структура на компютърните системи (os02)
 • Структура на операционните системи (os03)
 • Процеси (os04)
 • Нишки (os05)
 • Синхронизация между процеси (os06)
 • Планиране на процеси (os06-continue)
 • Управление на паметта (os07)
 • Файлови системи(helpers)

Литература:

Домашни

 • Реализация на cat (hw01-cat) – краен срок 24:00 часа на 19.02.2010 г.
 • Реализация на wc (hw02-wc) – краен срок 24:00 часа на 26.02.2010 г.
 • Реализация на ls(hw03-ls)
 • Реализация на shell(hw04-shell)
 • Реализация на advanced shell(hw05-shell)

Резултати първи срок:

Практика